JonssonBil

Mercari Group - Expanderar verksamheten och hittar värdefulla kunder

Bakgrund

Mercari Group är ett moderbolag med 9 dotterbolag inom bilbranschen i Sverige. Piktiv började samarbeta med Mercari Group år 2014 med målet att hjälpa dem att göra övergången till den digitala världen eftersom bilbranschen är känd för att vara traditionell i sina marknadsföringsstrategier.

Piktiv hjälpte Mercari Group att navigera olika digitala marknadsföringskanaler, förstå deras konkurrenters beteende på marknaden och hitta kostnadseffektiva sätt att driva trafik och konverteringar till deras olika etableringar.

2014

Samarbete påbörjat

9

Bilanläggningar

mercari-logo-white

Lösning

Mycket har hänt sedan vi började, till det bättre! Sedan 2014, när vi började arbeta med dem, har de gått från 3 till 9 bilanläggningar. Under denna tid har vi haft möjlighet att växa tillsammans med dem, hjälpa dem med mer praktiska tjänster som digitala verktyg men också intern kunskap. Vi utbildar ny personal inom digital marknadsföring hos Mercari Group för att kunna lägga upp hur marknadsplaneringen kan se ut baserat på deras mål och bransch. Inom detta agerar vi också som en förlängning för deras personal inom medie- och budgetplanering vid behov.

Fokus för samarbetet har förändrats över tiden, beroende på var Piktiv och Mercari Group ser ett behov. Ibland är fokus på annonsrelaterade frågor, som att planera annonsmaterial eller hitta rätt sökord för sökannonser som driver konverteringar. Allt detta för att ta reda på vilka kanaler köparna befinner sig på, hur man driver dem till konvertering och gör detta kostnadseffektivt. Ibland är fokus mer på hur man spårar insikter på webbplatsen som kan kopplas till verkligt köpvärde eller till och med att skaffa en ny webbplats.

tagmanager1
googleads1
googleanalytics1
meta

Varje av Mercari Groups etableringar har en annan inriktning inom bilindustrin. Därför har Piktiv behövt skräddarsy lösningar för varje etablering beroende på faktorer som kan påverka marknadsföringen. Piktiv har agerat som en strategisk funktion för att guida Mercari Group genom förändringar och hjälpa dem att navigera budgetförändringar eller nya webbplatser. Piktiv har också arbetat med Mercari Group för att skapa en övergripande bild av hur alla typer av marknadsföringskanaler kan påverka försäljningen, inklusive radio och lokala bilhandlare. Mercari Group har visat stort intresse för att lära sig om digital marknadsföring, vilket har gjort det lättare att diskutera möjligheter och tester som görs.

Resultat

Tillsammans med klienten har vi haft möjlighet att lära oss om sökmarknaden och hur den har förändrats över tiden. Med detta har vi lärt oss hur man optimerar sökningar som riktar sig mot klientens produkter och tjänster och på så sätt vara kostnadseffektiva och nå ut till fler människor i deras köpstadie.

Vi har anpassat oss efter klientens behov och agerat som en digital partner med praktiska digitala verktyg och vägledning längs vägen. Nya möjligheter hittades för att konkurrera med andra bilföretag genom sök- och displaymarknadsföring.

Det finns möjligheter att spåra offlinekonverteringar genom integration med klientens affärssystem och digital marknadsföring för att arbeta mer effektivt och med verkligt konverteringsvärde. Detta är en process som tar tid och behöver anpassas efter varje etablerings specifika förhållanden.

Att arbeta med Piktiv ger en djup förståelse för digital marknadsföring och har skapat en stabil plattform. Genom att ge oss viktig information, rapporter och insikter om vår marknad har Piktiv varit och kommer att fortsätta vara en användbar resurs.

Amanda Grändsjö, Marknadskoordinator

Jonathan

Jonathan Kronstrand,

Marknadsföringskoordinator på Mercari Group

Amanda

Amanda Grändsjö,

Marknadsföringskoordinator på Mercari Group

Kundcase

Piktiv – Bild
Case

Brand New Profile